آب در خوابگه مورچگان: بی هویتی کمونیست‌های چپ یا هویت جعلی گرایش لغو کار مزدی

اخیرا صدای انترناسیونالیستی در تداوم بررسی ایدئولوژی‌های چپ‌گرایان  و در دفاع از مارکسیسم و در راستای شفافیت فضای سیاسی کتاب «چپگرایی در نقش شوراگرایی دگردیسی یافته» را هم‌زمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی از افق کمونیست چپ منتشر کرد.

کتاب نه در مباحثه، گفتگو و یا حتی در نقد گرایش لغو کار مزدی بلکه در دفاع از مارکسیسم، سیر تکوین، ماهیت و عملکرد ضد کمونیستی این گرایش را در معرض دید عموم قرار داد و نشان داد که همه این سر و صداهای ضد کار مزدی صرفا در راستای ابهام‌آفرینی در فضای سیاسی و مسخ مارکسیسم بوده است. کتاب با ارجاع به مباحث کلاسیک مارکسیستی نشان داد که اظهارات ضد و نقیض چنین گرایشاتی سوای از نسخه‎های متفاوت آن، که تنها از گویش‌های متفاوت برخوردارند، تنها بیانگر اوج اغتشاش فکری آنها و عدم آشنایی این گرایشات با مبانی پایه‎ای مارکسیستی است. با ارجاع به متون خود گرایش نشان دادیم که فرهنگ، ارزش‌ها، اخلاقیات بورژوایی، خودسانسوری، فرصت طلبی، وارونه‌سازی، تمکین به مواضع راست، سازش‌کاری، لت وپار کردن ارزش‌های رفیقانه و… بوده  به عبارت بهتر ارزش‌های چپ سرمایه در این گرایش نهادینه شده است.

بدنبال انتشار یک مقاله، یک کتاب یا هر مطلب دیگری،  یک گرایش سیاسی جدی که روی شنزار نیستاده باشد و زمین زیر پایش سفت باشد به عبارت بهتر اگر از انسجام نظری و پراتیکی برخوردار باشد، دو آلترناتیو می‌تواند پیش رو داشته باشد. در حالت اول نوشته یا کتاب را بی ارزش قلمداد می‌کند و نیازمند جواب دادن نمی‌بیند. در حالت دوم نه در مباحثه، گفتگو و پاسخ بلکه در دفاع از اهداف، عملکرد و آرمان‌های خود، به دفاع از آنها بر می‌خیزد و حقانیت مواضع و عملکرد خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهد. این توضیح شامل حال مباحثه نمی‌شود، چرا که خود نام مباحثه بیانگر گفتگو و تبادل نظری بین مبارزان یا گرایشات سیاسی است.

در این جا مجبور هستیم از ادبیات خود دوستان استفاده کنیم، گرایش لغو کار مزدی در رابطه با عملکرد و ماهیت ضد کمونیستی و بورژوایی خود که موضوع بررسی کتاب «چپگرایی در نقش شوراگرایی دگردیسی یافته»  بود، «سکوت خفت‌بار» می‌کند، منتها با نوشته‌ای کوتاه تحت عنوان “نقد «مارکسیستی» یا بمب نفرت، حقارت و بیمایگی” فقط فحاشی می‌کند، بدون اینکه به کلمه‌ای از کتاب یا حتی نام کتاب ارجاع دهد. این فحاشی‌ها حقانیت مباحث کتاب را مجددا به اثبات می‌رساند که فرهنگ چپ سرمایه در این گرایش نهادینه شده است.

اجازه بدهید این مسائل را روشن کنیم و یا به عبارت بهتر «فحاشی» دوستان را کمی مورد بررسی قرار دهیم. چون هر چقدر این دوستان بیشتر علیه کمونیست‌ها تقلا می‌کنند، همانقدر بیشتر ماهیت ضد کمونیستی و فرهنگ انحطاط یافته خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • انتشار کتاب آیه‌های شیطانی
 • زمینه‌های انتشار کتاب
 • نکات ضعف کتاب
 • نقد یا در معرض دید عموم قرار دادن ماهیت بورژوایی
 • فرهنگ کمونیستها، فرهنگ چپگرایان دگردیسی یافته
 • هویت کمونیستها، هویت چپگرایان دگردیسی یافته
 • تعهد انقلابی یا قوانین بورژوایی؟
 • چه کسانی متوهم به همه چیزدانی هستند؟
 • پراگماتیسم چپگرایان دگردیسی یافته
 • سنت ایدئولوژیک، سنت کمونیستی
 • مجمع تشخیص مصلحت چه چیزی را مصلحت می‌داند؟
 • نقد رادیکال سرمایه‌داری یا ابهام‌آفرینی؟
 • پیوست
 • خطوط اصلی مواضع:

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر کتاب را دانلود کنید

مطالب مرتبط