دسته: اندیشمندان پرولتری

ایده ها و آرمانهای رهبران پرولتاریا جاودانه اند!

ماه ژانویه سالگرد مرگ 3 تن از برجسته ترین رهبران پرولتاریا است. اندیشمندانی که باوجود عمر کوتاه، اما پر مفید شان، تلاشهای خستگی ناپذیری در راستای تحقق اهداف طبقه کارگر انجام دادند. انسانهای پُرشوری...

مارکس در نبردهای طبقاتی زنده است!

برای دومین بار در عرض چند هفته آرامگاه مارکس، اندیشمند پرولتاریا مورد حمله جنایتکاران قرار گرفته است. جنایتکاران شعارهائی چون «یادبود قتل عام بلشویکی از سال ۱۹۱۷ تا 1953»، «دکترین نفرت» و«معمار نسل کشی»...

آوتیس سلطان زاده منبع الهام بخش پرولتاریا

استالینیسم نه روند تکاملی انقلاب اکتبر، بلکه گور کن انقلاب اکتبر بوده است. استالینیسم جشن پیروزی خود را برویرانه های انقلاب اکتبر و بر روی استخوانهای کمونیستهای بخون تپیده شده، برگزار کرد. استالین شریفترین،...

مارکسیسم تئوری شرایط رهائی پرولتاریاست

    “فیلسوفان تنها جهان را به شیوه‌های گوناگون تفسیر کرده‌اند، مسئله تغییر آن است.” مارکس   پنجم ماه مه دویستمین سالروز تولد مارکس است. انسان پُر شوری که بخاطر افکار و فعالیتهای انقلابی اش مجبور به ترک آلمان شد، به...

حق تکثیر (کپی رایت) و موضع انترناسیونالیستی – مقدمه ای بر ترجمۀ فارسی وصیت نامۀ «آمادئو بوردیگا»

    در رابطه با بازانتشار مقالات صدای انترناسیونالیستی پرسش هائی شده است، این پرسش ها حتی از سوی انترناسیونالیستها (جریان کمونیست بین المللی) نیز مطرح شده است. سوال این است، موضع کمونیستی و...