اعتراضات اجتماعی طـبـقــه کــــــارگــــــــر و وظایف انترناسیونالیستی

در دی ماه 1396 موجی از اعتراضات خیابانی که از مشهد شروع شده بود، همچون زمین لرزۀ سیاسی شمال تا جنوب، غرب تا شرق را در هم نوردید. شرایط اجتماعی چنان اسفناک شده که حتی از بخش تحتانی بدنه خود حکومت نیز به اعتراض پیوستند، بسیجیان با آتش زدن کارت عضویت بسیج و پخش فیلم آن در فضای مجازی به اعتراض پیوستند. شورش گرسنگان، لگد مال شدگان، ستم دیگان جامعه و اعتراض جمعی به دنیای وارونه بسیار باشکوه است. افسانه قدرت لایزال ولی فقیه که خود را سایۀ خدا در روی زمین اعلام میدارد، شکسته می شود. چطور لشکر بیکاران، کسانی را که قدرت خدائی برای خود نه تنها در ایران بلکه در منطقه قائل هستند، در خیابانها قدرت خدائی شان را زیر سوال میبرند.

سوال اساسی که مطرح می شود این است، زمینه شکل گیری اعتراضات خیابانی چیست؟ نقش طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی در اعتراضات خیابانی چه بوده است؟ آیا انقلاب در ایران شروع شده است؟ گرایشات راست و چپ سرمایه چه نقشی ایفا می کنند؟ وظایف انترناسیونالیستها در قبال اعتراضات خیابانی چیست؟

همانطوری که اندیشمند پرولتاریا اشاره کرده است، بر خلاف جنبش های بورژوائی، طبقه کارگر و انترناسیونالیستها، همواره در حال انتقاد کردن از خویش هستند، لحظه به لحظه به کارهائی که انجام داده اند، مجددا می نگرند، نقاط ضعف عملکرد خود را به نقد می کشند و با نیروئی بیش از پیش خود را برای نبردهای آتی آماده می سازند. بررسی موردی اعتراضات اجتماعی ایران می تواند جهت گیری را در مورد موارد مشابه نیز مشخص نماید. امید است این نوشته گامی در راستای شفافیت مواضع پرولتری و انترناسیونالیستی و همچنین در جهت پیشروی مواضع انترناسیونالیستی باشد.

 

فهرست مطالب:
 • مقدمه
  نیروی اجتماعی و خاستگاه اجتماعی معترضان
 • زمینه های مادی اعتراضات
 • ماهیت اعتراضات اجتماعی
 • جنبش کارگری و اعتراضات اجتماعی
 • عروج ناسیونالیسم
 • سرکوب لجام گسیخته
 • جنبش دانشجوئی و اعتراضات اجتماعی
 • جناح راست سرمایه و اعتراضات اجتماعی
 • زنان و اعتراضات اجتماعی
 • خطر اضمحلال جامعه
 • ائتلاف نظامی گانگسترهای ایرانی
 • لانۀ دزدان و اعتراضات اجتماعی
 • چپ سرمایه و اعتراضات اجتماعی
 • تشدید مبارزه طبقاتی
 • وظایف انترناسیونالیستها
 • یاد داشتها:
 • خطوط اصلی مواضع:

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط