تـزهائـی در بارۀ طفیلی گری

 

مقدمهای بر ترجمۀ فارسی تــزهائی در بـارۀ طفیلی گری

 

اولین حزب کمونیست ایران به رهبری آوتیس سلطانزاده تحت تاثیر انقلاب اکتبر شکل گرفت و عضو انترناسیونال سوم (کمینترن) شد. پس از شکست موج انقلاب جهانی 1923 – 1917 که دنیا را تکان داد، استالینیزم بر ویرانه های انقلاب اکتبر خود را تحکیم بخشید و شروع به قتل‎عام پیشقراولان پرولتاریای جهانی کرد. به سبب رابطۀ فیزیکی که حزب کمونیست ایران با حزب کمونیست شوروی داشت، کمونیستهای “ایرانی” جزو اولین دسته از کسانی بودند که توسط ماشین سرکوب استالین سر بر خاک فرو افتادند. یکی از گرامیترین آنها تئورسین جنبش کمونیستی آوتیس سلطانزاده بود. این مسئله باعث شد یک گسست در سنت‎های کمونیستی و پرولتری در فضای سیاسی ایران بوجود بی‎آید.

بعد از آن تاریخ، تاریخ چپ ایران، تاریخ چپ دستگاه سیاسی سرمایه بوده است. به سبب تسلط بلامنازع چپ سرمایه بر فضای سیاسی ایران و نبود سنتهای کمونیستی و پرولتری، رفتار، کردار، اخلاقیات و پرنسیپپ های فضای سیاسی ایران، انعکاسی از ارزش‎های چپ سرمایه بوده است.

شرط پیشروی مواضع انترناسیونالیستی در فضای سیاسی ایران، جاافتادن سنت‎ها و پرنسیپ‎های انترناسیونالیستی و پرولتری است. در مقابل نفوذ ایدئولوژی‎های بورژوائی و خرده بورژوائی، باید تلاش برای تحکیم ارزشهای پرولتری که انعکاسی از آگاهی طبقاتی پرولتری است، به بخشی از وظایف خستگی ناپذیر انترناسیونالیستها تبدیل شود. درس آموزی از تجربیات دیگر انترناسیونالیستها، که تاریخا و ارگانیک ریشه در جریانی دارند که در سیاه‎ترین دورۀ ضد انقلاب از مواضع کمونیستی دفاع کرده اند برای دیگر انترناسیونالیستها حیاتی بوده و است. در راستای انتقال این تجربیات است که تزهائی در بارۀ طفیلی گری را ترجمه می‎کنیم و امیدواریم گامی در راستای تحکیم سنت‎های پرولتری و کمونیستی باشد.

صدای انترناسیونالیستی

فروردین 1401

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط