تنش های امپریالیستی بین ایران و گانگسترهای دمکرات موضع و وظایف انترناسیونالیستی

 

بعد از فروپاشی نظام دو قطبی  و پیروزی بلوک غرب، دمکراتها وعدۀ صلح جهانی و رفاه عمومی را دادند. قرار بود نظم جدید، نظمی بدور از جنگ و بحران اقتصادی باشد. در نظم جدید بورژوازی آمریکا سعی کرد هژمونی خود را بعنوان قدرت برتر جهانی حفظ کند که در آن آمریکا هیچ رقیبی نداشت. این جاه طلبی آمریکا منجر به جنگ و نا آرامی در سراسر جهان شد، که بعنوان مثال می توان به جنگهای بالکان، افغانستان، عراق و ده ها جنگ کوچک دیگر اشاره کرد.

29 اسفند 1381 آمریکا در راستای حفظ هژمونی خود و برای شاخ و شانه کشیدن به رقبای گانگستر خود بخصوص فرانسه و آلمان و با عنوان اینکه عراق دارای سلاح های کشتار جمعی است حمام خون براه انداخت. ولی تاکنون آمریکائی ها موفق نشده اند سلاح های کشتار جمعی در عراق پیدا کنند. آمریکا تنها گانگستری است که تا بحال دو بار از بمب اتمی استفاده کرده است. دستور بمباران اتمی هیروشیما – ناکزاکی توسط جنایتکاری چون «هری ترمن» داده شده بود که در اثر آن حدود 220٬000 نفر از مردم غیر نظامی در گرمای چندین میلیون درجۀ حاصل از فعل و انفعالات حاصله از بمب اتمی جان باختند و بعنوان سندی از جنایات گانگستر بزرگ در تاریخ بشریت به ثبت رسید.

در 24 آذر ماه 1390  آمریکا به حضور نظامی خود در عراق پایان داد. «لئون پنتا» در سخنرانی خود بمناسبت خروج نیروهای آمریکائی از عراق گفت:”جنگ عراق دارای ارزش بسیاری در خونها و دلارها برای ما بود، حدود 750 میلیارد دلار هزینه و 4487 کشته.”[1]

اما تعداد قربانیان عراقی بسیار دردناک تر و اسفناک تر از این ارقام است، موسسه تحقیقاتی (Opinion Research Business) تعداد قربانیان عراقی را ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ اعلام کرده است و زیر ساخت عراق نیز آسیب بسیار جدی دیده است. این در حالی است که دولت عراق با دولت ایده آل آمریکا بسیار فاصله دارد و ایران نفوذ زیادی در دولت عراق دارد.

در کنار اینها مخالفت ترکیه با سیاستهای اسرائیل که مخالف سیاست آمریکاست و یا تهدید دولت اسرائیل به بمباران تاسیسات هسته ای ایران که با سیاست آمریکا در تناقض است. پافشاری آمریکا به بی ثبات کردن سوریه که خلاف منافع اسرائیل در حال حاضر است. همگی اینها بیانگر افول قدرت آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت جهانی در خاور میانه است.

درک شرایط حاضر و پاسخ دادن به ملزومات آن تنها از طریق درک مفهوم امپریالیسم در عصر گندیدگی سرمایه امکان پذیر است، یعنی از طریق درک توسعه و تکامل سرمایه داری جهانی و بازار جهانی است که می توان افـق و دورنمـای انتـرنـاسیـونالیستی ارائه داد. اگر در دوران رشد سرمایه داری امپریالیست ها بدنبال مستعمرات جدید بودند، در عصر انحطاط سرمایه داری، در عصر امپریالیسم، امپریالیسم مربوط به توزیع مجدد بازار جهانی است و این امر شامل تمامی کشورهای جهان است. در چنین شرایطی، تمامی کشورها، چه گانگسترهای بزرگ مانند آمریکا و بریتانیا و چه گانگسترهای کوچک مثل ایران و ترکیه سعی در تضعیف دیگری و تسخیر بازار همدیگر را دارند.

ایران در راستای جاه طلبی های امپریالیستی خود، خواهان نقشی برای خود در قدرت منطقه است. گانگسترهای بزرگ (امپریالیستهای بزرگ) می خواهند نقش او را تضعیف کنند. ظاهرا یک همگرائی در بین دمکراتها نیز برای محدود کردن ایران در ایفای نقش قدرت منطقه ای بوجود آمده است. البته گانگسترهای اروپائی امیدوارند که پروسۀ تضعیف قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران منجر به افزایش نفوذ قدرتهای اروپائی گردد. روسیه و چین نیز دلیلی نمی بینند که نفوذ رو به افول آمریکا در خاورمیانه را تقویت کنند. ایران نیز بر منافع امپریالیستی خود و ایفای نفش قدرت منطقه ای پای می فشارد و مایل نیست تحت فشار تنبیهات گانگسترهای بزرگ از موضع خود کوتاه بیاید.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • ایران مدعی قدرت منطقه ای
 • تاریخچۀ کوتاهی از انرژی اتمی ایران
 • تحریم های اقتصادی
 • تحریم نـفـتـی ایران
 • فروش تجهیزات به ایران توسط اسرائیل
 • روابط ایران و اسرائیل
 • حملۀ اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران
 • جنگ پنهانی گانگسترها
 • رابطۀ اسرائیل با دیگر کشورهای خاورمیانه
 • بی ثبات کردن سوریه
 • تسلیح خاورمیانه توسط گانگسترهای دمکرات
 • اپوزسیون سازی برای آیندۀ ایران
 • جناح چپ سرمایه
 • وظایف انترناسیونالیستها
 • توضیحات:
 • خطوط اصلی مواضع:
با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

 

مطالب مرتبط