سمفونی ننگ

 جهت اطلاع خوانندگان:

این مقاله قرار بود سال گذشته منتشر شود اما به دلیل جنگ خاورمیانه و اتفاقات مربوط به آن اکنون منتشر می شود.

موومان اول: اقماری

گروه بین المللی کمونیست چپ (IGCL) کاشف است[1]. کشف کرده بود که صدای انترناسیونالیستی یکی از گروه‌های اقماری جریان کمونیست بین‌المللی است و جریان کمونیست بین المللی در «همزیستی نزدیک» با اقمار خود، دیگر گروه‌های کمونیست را مورد حمله قرار داده است. اخیرا نیز این گروه با کمک روح القدس کشف کرده است که چند تن از استالینیست‌ها در جریان کمونیست بین المللی با زیر پا گذاشتن فرامین پتر رئیس استالینیست‌ها، محکوم به کار مادام العمر در اردوگاه کار اجباری شده‌اند. روح القدس همچنین به اطلاع این گروه رسانده است که محکومان به کار اجباری در اردوگاه، با وجود شرایط غیر انسانی آنجا، با جسارت و دلاورانه علیه استالینیست‌ها دست به شورش زده‌اند. لذا این گروه احساس مسئولیت کرده و ضمن همبستگی با شورشیان، همه فریب‌خوردگان در درون جریان کمونیست بین المللی را به شورش علیه استالینیست‌های دیکتاتور دعوت کرده است و قول داده است اگر شورشیان در قیام خود پایدار باشند، آنها را بر مرتبت بلندنامی و والامقامی نشانده و برایشان نشان لژیون دونور صادر خواهد کرد.

شوالیه‌ها در دنیای مالیخولیائی خود، مفاهیم را به لجن کشیده و استالینیسم یعنی پیروزی ضد انقلاب، پیروزی تز ارتجاعی سوسیالیسم دریک کشور و غیره را تا سطح دموکراسی بورژوایی تنزل میدهند. این شوالیه‌ها صدای انترناسیونالیستی را اقلیم جریان کمونیست بین المللی قلمداد می‌کنند، در حالیکه خودشان به شکل مشمئز کننده‌ای برای رفقای گرایش کمونیست انترناسیونالیست چاپلوسی می‌کنند، چاپلوسی‌شان چنان تهوع‌آور و خفت‌بار است که خود رفقای گرایش کمونیست انترناسیونالیست از این میزان چاپلوسی راضی نیستند.

موومان دوم: بولتن

برای مومنان، یکی از معجزات خدواند متعال این است که مریم مقدس را که دختری باکره بود، حامله کرد. فرشته‌ای به یوسف نجار وحی کرد که نگران نباش روح‌القدس عیسی مسیح را در زهدان مریم مقدس قرار داده است. خداوند متعال بیش از 2000 سال منتظر شد تا معجزه خود را تکرار نماید. این بار روح‌القدس به همان طریقی که عیسی مسیح را در زهدان مریم مقدس قرار داده بود، بولتن درونی جریان کمونیست بین المللی را در زهدان مقدس IGCL قرار داد. آیا مومنان در کارهای روح‌القدس شک می‌کنند؟

متاسفانه در آن مقطع تمامی گروههای کمونیست چپ در مقابل “معجزه جدید” خداوند متعال سکوت غیر مسئولانه کردند. هیچ کس در ازای به لجن کشیده شدن ارزش‌ها و پرنسیپ‎های پرولتری واکنش نشان نداد و آن را مشکل گروه بخصوصی قلمداد کرد. بحث بر سر گرایش مشخصی نیست بلکه بحث بر سر دفاع از ارزشها و پرنسیپ های کمونیستی است.

موومان سوم: رستگاری

روح القدس خبر شورش در اردوگاه کار اجباری استالینیست‌ها را به گوش آیت الله خامنه ای که سایه خداوند متعال در روی زمین است، نیز رسانده است. آن حضرت ظلم‌های قبلی استالینیست‌ها در حق مظلومین IGCL را در خاطره خود دارد، چرا که طرفدار مظلومان و مومنان جهان است، مجددا قلب مهربان‌اش به درد می آید، برآشفته می‌شود و فتوا صادر می‌کند، بر مومنان جایز است استالینیست‌ها را هر کجا پیدا کردند به «حاجی داوود» بسپارند. یکی از مومنان به اطلاع حضرت آقا می‎رساند که «حاجی داوود» اخیرا به میمنت سرکوب کفار رهسپار بهشت شده است. حضرت آقا می‌فرمایند، پس دست همین رئیسی که عضو هیئت مرگ نیز بود بسپارید که تجربه خوبی هم در قتل عام کافران دارد.

حضرت آقا همچنین احساس مسئولیت این برادران و تلاش‌های آنها در کمک به قربانیان استالینیست‌ها را ستودند و اعلام کردند که عملکرد این برادران همچون تلاش در راه خداوند متعال است. حضرت آقا همچنین پاپ فرانسیس را در جریان تحولات قرار دادند و هر دو پس از شور عهد بستند که سفارش این “برادران مظلوم” را نزد خداوند متعال خواهند کرد تا همگی جزو رستگاران محسوب شوند و در کنار عیسی مسیح زندگی جاودانه داشته باشند، در مقابل استالینیست‌ها در آتش جهنم خواهند سوخت.

موومان چهارم: پروکاسیون

ویژگی شارلاتانیسم سیاسی این است که پایبند هیچگونه پرنسیپ و ارزش‌های اجتماعی نیست چه برسد به ارزشها و پرنسیپ های کمونیستی. از دروغ گفتن در روز روشن ابائی ندارد، شرم برایش مفهومی ندارد و هر چقدر هم گند کارش بالا بیاید، خجالت نمی کشد و پررو تر و شرورتر از روز قبل به عملکردهای کثیف خود ادامه میدهد. جریانات سیاسی جدی و با پرنسیپ، چنین شارلاتان ها را جدی نمی گیرند. اینها مشکل پذیرفته شدن در فضای سیاسی را نیز دارند.

این شوالیه‌ها غرق در اوهام مالیخولیایی خود فقط به دست و پای انترناسیونالیست‌های راستین می پیچند و برایشان دردسر درست می‌کنند.  دفاع و کمک به پیشروی کمونیست چپ کار انترناسیونالیست‌های راستین است. ما کارهای مهم و زیادی در راستای پیشروی کمونیسم چپ پیش رو داریم که در شرایط غیر قابل تصور مشغول آنها هستیم. با این وجود بارها اعلام کرده ایم، هر حمله‌ای به کمونیست‌های چپ، حمله به صدای انترناسیونالیستی تلقی خواهد شد و با واکنش جدی و تند ما روبرو خواهد شد.

تقویت و پیشروی مواضع انترناسیونالیستی و مهمتر از آن ارزشها و پرنسیپ های پرولتری به نفع شارلاتانیسم سیاسی نیست. ماهیت سیاسی دادن به یک باند شارلاتان، بزرگترین اشتباهی است که میتوان مرتکب شد. هر کس برخورد سیاسی با یک باند شارلاتان سیاسی بکند، بهای آنرا نیز خواهد پرداخت، حتی اگر این شخص خود مارکس باشد. نباید شارلاتانهای سیاسی و پروکاتورها را جدی گرفت، در مقابل باید با چنگ و دندان از ارزش ها و پرنسیپ های کمونیستی دفاع کرد.

اکبری- جوادی

22 مهر 1402

یااداشت:

[1]  با باندهایی نظیر این باند که نگرش آن بیشتر شبیه باندهای گانگستری یا مافیایی است تا یک گروه سیاسی باید به همان روشی برخورد کرد که مارکس با آقای وگت داشت. این از آموزه های مارکس است. در پاسخ به بی اعتبار کردن صدای انترناسیونالیستی، قبلا نوشته «سمفونی رسوایی» را منتشر کردیم که این نوشته نیز در تداوم آن و به همان سبک است.

مطالب مرتبط