قتل مهسا امینی تجلی توحش بورژوازی اسلامی

مهسا امینی توسط ارازل و اوباش بورژوازی اسلامی تحت عنوان پلیس گشت ارشاد به قتل رسید. این قتل موجی از خشم و نفرت از توحش بورژوازی اسلامی را برانگیخته است. بورژوازی اسلامی بخاطر روبنای ایدئولوژیک خود، سوای از ستم طبقاتی، ستم جنسی نیز بر زنان و بخصوص زنان طبقه کارگر اعمال میکند.

زنان کارگر نه تنها استثمار می شوند بلکه در جامعه و محیط کار مورد آزار و اذیت، توهین، هتک حرمت و… قرار می گیرند و به تبع آن در موقعیت فرو دست تری در قیاس با مردان طبقه کارگر قرار میگیرند.

مهسا و مهساها جان می بازند و این جنایات تکرار میشوند نه بخاطر اینکه پلیس بورژوازی اسلامی قهار و قدرتمند است، بر عکس، به این خاطر اتفاق می افتند و تکرار میشوند که طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی به میدان نمی آید تا مهر خود را بر حوادث اجتماعی بزند. در جریان اعتراضات کارگری پائیز 1397کارگران معترض فولاد اهواز قصد ورود به خیابان نادری را داشتند که با صفوف پلیس ضد شورش تا دندان مسلح مواجه شدند. پلیس ضد شورش تا دندان مسلح با آن همه تجهیزات و با همه ابهت اش نتوانست مانع پیشروی کارگران معترض شود. برعکس صف پلیس ضد شورش در مقابل سیل خروشان و متحدانه کارگران فولاد از هم پاشید و پلیس ضد شورش مجبور به فرار شد و کارگران با گامهای استوار به پیش رفتند. صحنه فرار پلیس ضد شورش یکی از زیباترین، دیدنی ترین و آموزنده ترین صحنه از قدرت کارگران بود و است.

در محاصرۀ پلیس ضد شورش و در مرکز شهر شوش، شعار “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” از بلندگوی کارگران اعتصابی لرزه بر اندام بورژوازی انداخت.  همان زمان و در محاصرۀ پلیس ضد شورش، بخشی از بلندگو اعلام کرد، شعار را محکم تکرار کنید تا پلیس ضد شورش که حقوقش از دسترنج ما پرداخت میشود، خوب بفهمد که نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد.

تمامی گرایشات بورژوایی از راست تا چپ، از کاخ سفید تا رضا پهلوی، از کروبی تا امینی(حاکم شرع کردستان)، از رمینی (بازیگر هالیود) تا گوگوش، از ناسیونالیسم کرد تا چپ کلام رادیکال همگی به جان باختن مهسا واکنش نشان داده، مدافع حقوق انسانی شده و «رژیم اسلامی» را محکوم کرده اند. برای آنها خون مهسا و مهساها صرفا در راستای تبلیغات ضد رژیمی آنها قرار دارد. قرار است خشم فروخورده  و اعتراض توده های کارگر و اقشار تحتانی جامعه در مجرای دمکراتیک و ضد رژیمی کانالیزه شود تا انسانهای کارگر سیاهی لشکر مبارزات ضد رژیمی قرار بگیرند، تا اینکه طبقه کارگر  به عنوان یک طبقه اجتماعی نتواندسر خود را بالا بگیرد، پرچمدار و رهبر مبارزات طبقاتی باشد.

تنها طبقه کارگر با مبارزه طبقاتی خود میتواند با ستم های مضاعف در جامعه مبارزه کرده و افقی ارائه دهد. مادامیکه انسانهای کارگر با هویت طبقاتی خود، با برنامه طبقاتی خود و بعنوان طبقه کارگر پرچمدار مبارزه نشده اند، ما شاهد چنین اتفاقاتی در جامعه خواهیم بود. بیش از هر زمان دیگری آیندۀ نه تنها طبقه کارگر بلکه بشریت در دستان طبقه کارگر است.

بهترین گرامیداشت یاد مهسا و مهساها، مبارزه با نظامی است که او قربانی آن نظام کثیف و بربر شد، نظام توحش سرمایه داری.

م جهانگیری

28 شهریور 1401

مطالب مرتبط