ورزش در جامعه سرمایه‌داری

در جریان جام جهانی اخیر (قطر) که هم زمان با اعتراضات در جامعه بود، ورزش در جامعه ایران بخاطر اعتراضات در قیاس با دیگر کشورها بیشتر رنگ سیاسی به خود گرفت. ورزشکارانی که به نوعی سمپاتی به اعتراضات جاری داشتند، همچون علی دایی، وریا غفوری، علی کریمی و… ورزشکاران مردمی لقب گرفتند که در قلب مردم جای دارند، در مقابل ورزشکارانی چون مهدی ترابی، هادی ساعی، حسین رضازاده و… ورزشکاران حکومتی لقب گرفتند که مزدوران رژیم هستند.

بدنبال شکست تیم ملی ایران در مقابل انگلیس و آمریکا، مجددا تلاش شد تا این نگرش‌ها شکل پیروزی یا باخت به خود بگیرند. مخالفان حکومتی با برافراشتن پرچم‌های آمریکا و انگلیس بدنبال هر باخت تیم ایران در جریان اعتراضات خوشحالی خود را از باخت تیم ملی ایران ابراز داشتند و ادعا کردند که تیم ملی ایران نیست که باخته است بلکه تیم جمهوری اسلامی است، در مقابل موافقان سعی کردند در جریان پیروزی تیم ملی ایران بر ولز آن را به یک کمپین حمایت از رژیم تبدیل کنند. درست مثل سیرک‌های انتخاباتی که عده‌ای آنرا تحریم می‌کنند و عده ای در آن شرکت می‌کنند، کسی اصلا خود سیرک انتخاباتی را زیر سوال نمی‌برد.

سوال اساسی که مطرح میشود این است که آیا ورزش در جامعه سرمایه داری تداوم ساده و طبیعی تربیت بدنی دوران باستانی است؟ آیا ورزش همان فعالیت‌های فیزیکی و جسمانی است که هر انسانی برای رشد و شکوفایی جسمانی، روانی و اجتماعی بدان نیاز دارد؟ آیا ورزش در جامعه سرمایه‌داری مردمی است؟ آیا به صرف برخی جهت‌گیری‌های ضد رژیمی ورزشکاران مردمی می‌شوند؟ اصلا «مردمی شدن» ورزشکاران یا سلبریتی‌ها چه نفعی به طبقه کارگر دارد؟

برخلاف گرایشات راست و چپ سرمایه، ورزش نه تنها مردمی نیست بلکه به عنوان نوعی ابزار و در خدمت ایدئولوژی طبقه حاکم است. ورزش در جامعه سرمایه‌داری با احساسات ملی‌گرایانه در خدمت و تحکیم ناسیونالیسم است و به عنوان ابزاری برای تخدیر طبقه کارگر استفاده می‌شود و عملا در خدمت سرکوب طبقه کارگر است. کلوب‌های ورزشی در نقش غول‌های سرمایه در استثمار طبقه کارگر نقش مهمی ایفا می‌کنند.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • ورزش و تربیت بدنی
 • سرمایه داری و صنعت ورزشی
 • ورزش در خدمت ناسیونالیسم
 • ورزش و چپ سرمایه
 • ورزشکاران مردمی یا استثمارگران طبقه کارگر
 • دختر آبی و دختر کارخانه نساجی
 • ورزش و خشونت
 • کلوبهای ورزشی یا غولهای سرمایه
 • مسابقات بر روی اجساد کارگران
 • ورزش تجلی انحطاط اخلاقی سرمایه‌داری
 • ورزش و قمار
 • ورزش در دوران انحطاط سرمایهداری
 • ورزش در خدمت سرکوب
 • ورزش ابزاری در خدمت طبقه حاکم
 • ورزش در خدمت تخدیر طبقه کارگر
 • ورزش در خدمت بشریت
 • خطوط اصلی مواضع
با کلیک کردن روی تصویر زیر کتاب را دانلود کنید!

مطالب مرتبط