تغییر آدرس سایت و آدرس مکاتباتی صدای انترناسیونالیستی

 

صدای انترناسیونالیستی سایت خود را به دامنه جدید منتقل کرده است و به تبع آن آدرس مکاتباتی نیز تغییر یافته است. سایت قدیم به مدت کوتاهی همچنان فعال خواهد بود تا مطالب به سایت جدید منتقل شود. سایت هایی که آدرس قدیم را در پیوندهای خود داشتند و یا جریاناتی که آدرس مکاتباتی ما را در لیست مکاتباتی داشتند، خواهشمندیم آدرس ها را بروز رسانی کنند. آدرس های جدید به قرار زیر است:

  • وبسایت:
          www.internationalistvoice.org
  • ایمیل:
          contact@internationalistvoice.org  

 

صدای انترناسیونالیستی

9 بهمن 1400

 

مطالب مرتبط