آرایش جدید قدرتهای امپریالیستی در شرایط جدید جهانی

جزوه ای از انترناسیونالیستها در رابطه با آرایش جدید قدرتهای امپریالیستی در شرایط جدید جهانی (توافقنامه 25 ساله ایران با چین)

چین بعنوان بخشی از استراتژی خود برای تثبیت موقعیت چین در نظم جدید جهانی پروژه جاده ابریشم جدید را در سال 2013 ارائه داد. این طرح یکی از بزرگترین جاه طلبی های امپریالیستی در تاریخ مدرن است. جاده ابریشم جدید با زیر ساخت های خود این امکان را به چین خواهد داد تا به اقصی نکات این کره خاکی دسترسی پیدا کند و قدرت امپریالیستی چین را به همه جا گسترش دهد.

آمریکا، ژاپن و قدرتهای اصلی اروپایی نگران قدرت یابی چین هستند و تشتت در بلوک غرب سابق نیز شدت یافته است. در کنار این، اخیرا تنش های امپریالیستی، از یک سو بین آمریکا و چین و از سوی دیگر بین آمریکا و ایران شدت گرفته است. متحدین سابق آمریکا در لانه دزدان، در شورای امنیت به قطعنامه آمریکا رای مثبت ندادند و آمریکا به شکل تحقیرآمیزی شکست خورد. خبر توافقنامه 25 ساله راهبردی بین ایران و چین توجه بسیاری را نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به خود جلب کرده است. حتی رسـانـه ها غـربی و چینی از محور چیـن، روسیه و ایران سخن گفته اند.

اما بررسی روابط چین، روسیه و ایران با همدیگر، بیانگر آن است که هریک از اینها بدنبال منافع امپریالیستی خود بوده اند و واگرایی شان در منافع امپریالیستی شان را بوضوح میتوان دید. اگر چه ظاهرا همۀ این کشورها یعنی چین، روسیه و ایران در رقابت و مقابله با غرب و در راس آن آمریکا بنوعی به همگرایی گرایش دارند.

بورژوازی اسلامی توافقنامه 25 ساله با چین را “مشارکت راهبردی جامع چین – ایران مبتنی بر رویکرد برد – برد” ارزیابی میکند، به عبارت بهتر به باور بورژوازی اسلامی هر دو کشور از این توافقنامه سود خواهند برد. بورژوازی اسلامی ادعا میکند این توافقنامه نه تنها باعث رشد اقتصادی ایران خواهد شد بلکه موجب تقویت موقعیت ایران در منطقه نیز خواهد شد. واکنش اپوزسیون پرو غرب با هیستری ضد کمونیستی همراه بوده است. اعلام میکنند “دولت کمونیستی چین” حاکمیت ملی را نقض میکند و این قرارداد علیه منافع ملی ایران است به تداوم توتالیتاریسم و نقض حقوق بشر و دمکراسی تداوم خواهد داد. اپوزسیون پروغرب ضمن محکوم کردن “قرارداد اسارت بار” با نامه نگاری به دولت چین خواهان لغو توافقنامه شده و دست به دامن دول غربی برای مقابله با این “قرارداد ننگین” شده است.

چنین قراردادی به یکباره از آسمان نازل نشده است، اگر چه ابعاد واقعی این قرارداد هنوز کاملا روشن نیست اما این قرارداد را تنها در بستر استراتژی جاده ابریشم جدید، نظم جدید جهانی، عدم کارآیی برجام، بویژه پس از خروج آمریکا از برجام میتوان ارزیابی کرد. بورژوازی اسلامی برای مقابله با فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب و در راس آن آمریکا بیشتر بطرف روسیه و مخصوصا چین چرخیده است. بورژوازی اسلامی برای نجات اقتصاد ورشکسته پیرامونی، برای مقابله با تحریم های کمرشکن آمریکا، برای دور زدن دلار و برای سرمایه گذاری، آلترناتیو چین را ممکن ترین بدیل میداند و روی تحقق آن تلاش میکند.

چین نیز در راستای اهداف امپریالیستی خود و بخصوص در راستای رقابت با آمریکا و برای دست یابی، نه تنها به بازارهای آسیا و آفریقا بلکه اروپا از طریق پروژه جاده ابریشم جدید است و این توافقنامه بخشی از پروژه جاده ابریشم جدید و در راستای متحقق کردن استراتژی های ایران و چین در راستای اهداف امپریالیستی آنها است.

بررسی آرایش جدید قدرتهای امپریالیستی و توازن قوای طبقات اجتماعی در شرایط جدید جهانی و درک شرایط جدید از افق انترناسیونالیستی، گام اولیه برای ارائه یک تبیین انترناسیونالیستی و به تبع آن دخالت در مبارزه طبقاتی است. امید است این نوشته گامی در راستای دامن زدن به مباحث در این زمینه در فضای سیاسی پرولتری باشد.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تاریخچه روابط ایران و چین
 • تضعیف موقعیت ایران در سوریه توسط روسیه
 • روابط چین و روسیه
 • جاه طلبی های امپریالیستی چین برای قدرت جهانی
 • افول موقعیت آمریکا، ژاپن و آلمان
 • چین و خاورمیانه
 • جاده ابریشم جدید
 • قدرت نظامی در خدمت جاه طلبی های امپریالیستی
 • خروج آمریکا از برجام
 • همکاریهای جامع 25 ساله
 • قرارداد همکاری و اپوزسیون
 • تشدید تنش های امپریالیستی بین آمریکا و چین
 • بورژوازی غرب و قرار داد ایران و چین
 • رزمایش مشترک چین – روسیه و ایران
 • افق جنگ جهانی
 • بحران در بلوک غرب سابق و سقوط بیشتر هژمونی آمریکا
 • آینده چین
 • چین در نقش متحدین؟
 • وظایف و افق انترناسیونالیستی
 • یادداشت ها:
 • خطوط اصلی مواضع:
با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط