ایشچلرین وطن یوخدی! (کارگران وطن ندارند!)

روز جمعه 10 آبان 1398 در طول بازی مسابقه فوتبال بین تیم تراکتورسازی تبریز با تیم استقلال، بار دیگر قومپرستان و ناسیونالیستها فرصت پیدا کردند تا نفرت نژادی خود را بیان کنند تا نشان دهند ناسیونالیسم چقدر ارتجاعی و در خدمت طبقات حاکمه است. ناسیونالیسم نه تنها علیه مبارزه طبقاتی است بلکه با احساس انسانی و همدردی انسانی نیز بیگانه هست. ناسیونالیستها و نژادپرستان سوای از رنگ پرچمی که بلند می کنند(پان عربیسم، شویونیسم فارس، پان ترکیسم، آریایی آلمانی و …) ویژگی مشترکشان آمادگی انجام دادن هر گونه جنایتی بنام پرچم قوم خود هست.

قوم پرستان تورک مسابقه فوتبال را فرصتی یافتند تا به ارتش ترکیه بخاطر لشکرکشی به شمالغربی سوریه و قتل عام مردم سوریه، سلام نظامی کنند. مرتجعان پان ترکیست پا را فراتر نهاده شعار «مرگ بر کرد» سر نهادند، باندرولی نشان دادند که در آن «چک + اسلواکی یا یوگسلاوی» به زبانهای فارسی و انگلیسی نوشته شده بود. به عبارت دیگر اگر به آذربایجان استقلال ندهید مثل یوگسلاوی کشتار براه خواهیم انداخت. این ناسیونالیستها میخواهند بار دیگر دوران کشتار نقده، قارنا و قالاتان را دوباره احیا کنند. میخواهند قتل عام های«سربرنیتسا»، «کراینا»، « ووکووآر» و غیره را در ایران تکرار کنند.

آذربایجان یکی از قطب های صنعتی ایران است و تمرکز صنایع در آذربایجان از میانگین کشوری بالاتر است. طبقه کارگری که به زبان ترکی صحبت میکند چه در آذربایجان و چه در دیگر مناطق ایران درصد بالائی از طبقه کارگر ایران را تشکیل میدهد و پر شکوه ترین نبردهای طبقاتی را در تاریخ مبارزه طبقاتی در حافظه تاریخی طبقه کارگر به ثبت رسانده است.

بورژوازی تورک برخلاف بورژوازی «کرُد» هم در قدرت سیاسی و هم در قدرت اقتصادی سهیم است. بورژوازی تورک نقش مهمی در استثمار طبقه کارگر ایفا میکند. اعمال محدودیت های فرهنگی و زبانی به غیر فارس زبانان در ایران، ریشه در موقعیت ژئوپولتیک سرمایه داری پیرامونی با روبنای دیکتاتوری دارد.

پیشروی ناسیونالیسم مختص ایران نیست و یک روند جهانی است و علت عمده آن نیز عقب نشینی طبقه کارگر جهانی از هویت طبقاتی خود است. در چنین شرایطی است که ناسیونالیستهای فارس، ترک، کرُد، عرب و… با حمایت مادی و معنوی بورژوازی رقیب مثل قارچ سمی می رویند. این سم را تنها با اتحاد طبقاتی میتوان پاسخ داد، با رشد و تکامل مبارزه طبقاتی این قارچ های سمی با همان سرعتی که رشد میکنند، با همان سرعت از بین خواهند رفت. سوای از اینکه رنگ پوست ما چه باشد و یا به چه زبانی صحبت می کنیم، ویژگی مشترک ما این است که به اردوی استثمار شدگان تعلق داریم. سرنوشت ما مشترک است، چه در آذربایجان زندگی کنیم، چه در کردستان، چه در کاتولینا. کارگر کرُد، فارس، عرب و… برادر و خواهر ما است و بورژوازی کرُد، فارس، عرب همچون بورژوازی ترک دشمن ماست. ما وطنی نداریم که به دفاع از آن برخیزیم.

ایشچلرین وطن یوخدی!

(کارگران وطن ندارند!)

یاشاسین ایشچلرن طبقاتی بیرلیغی!

(زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران!)

داود

15 آبان 1398

مطالب مرتبط