برچسب: آگاهی طبقاتی

ورزش در جامعه سرمایه‌داری

در جریان جام جهانی اخیر (قطر) که هم زمان با اعتراضات در جامعه بود، ورزش در جامعه ایران بخاطر اعتراضات در قیاس با دیگر کشورها بیشتر رنگ سیاسی به خود گرفت. ورزشکارانی که به...

فیدل کاسترو یک انقلابی نبود!

  در رابطه با مرگ فیدل کاسترو سوالی که مطرح می شود این است: آیا کاسترو یک کمونیست بود و جامعه کوبا سوسیالیستی؟ موضع گیریها در قبال مرگ کاسترو در میان جناح چپ و...