برچسب: استراق سمع

تداوم حملات تروریستی – آنکارا، بیروت، پاریس، باماکو … تشدید توحش و بربریت سرمایه داری

در طی یک ماه اخیر شاهد تداوم حملات تروریستی از سوی جانوران متشکل در خلافت اسلامی بودیم. هدف حملات تروریستی این جانیان نه مراکز نظامی دیگر دولتهای سرمایه داری، بلکه مردمان عادی، خواهران و...