برچسب: اعتراض کارگری

محاکمه کارگران یا محاکمه هر اعتراض طبقاتی؟

  «شعار نان کار آزادی، شعاری کمونیستی است» قاضی مقیسه   بدنبال شکست مبارزات کارگری پر شکوه در پائیز 1397 دوران انتقام گیری بورژوازی شروع شد. بورژوازی میبایست انتقام 28 روز نبرد طبقاتی را...

بخون کشیدن اعتراضات کارگری کامبوج – جلوه ای از بربریت سرمایه داری

 جامعه طبقاتی، جامعه عجیبی است، شریف ترین انسانها، خالقان نعمات بشری را ابتدا «گانگستر» خطاب می کنند، سپس به اتهام «گانگستر» بودن بر خاکشان می افکنند، قاتلان و چپاولگران ارزش اضافه نیز شهروندان محترم...