برچسب: اعتصابات صنایع پتروشیمی

اعتصابات کارگری در صنایع نفت و گاز و ضرورت حمایت طبقاتی

دور جدید اعتراضات و اعتصابات کارگریِ، کارگران پروژه‌ای، پیمانکاری و قرارداد موقت صنایع نفت و گاز در پی بی پاسخ ماندن مطالبات‌شان مجددا از 30 خرداد 1403 در شرکت‌های دشت عباس و ثمین شروع...

درسهائی از اعتراضات و اعتصابات صنایع پتروشیمی

گرایشات و جریانات متفاوت چپ سرمایه بعد از حوادث دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری، سعی کرده اند مبارزۀ طبقاتی کارگران را تحت الشعاع مبارزۀ ضد دیکتاتوری خود (دمکراسی خواهی خود) قرار دهند تا توان...