برچسب: اعتیاد

نظام بربر سرمایه داری منشاء تباهی انسانهاست!

هر سه ساعت یک نفر بر اثر اعتیاد به مواد مخدر در ایران می میرد! نیازی نیست تا از کنار محلات «خاک سفید»، «دروازه غار»، «میدان اعدام»، «عود لاجان»، «سعید صحنه» و غیره بگذری...