برچسب: بهار عربی

شورش در کشورهای عربی  – سرمایه داری چیزی جز بربریت برای بشریت نیست

    موجی از اعتراضات کشورهای عربی را فرا گرفته است. این زلزله سیاسی که از تونس شروع شد، جزیره ثبات جهان عرب را در هم ریخته است. خودسوزی یک جوان فارغ التحصیل بیکار دانشگاهی...