برچسب: خارجی ستیزی

در مقابل سیاستهای راسیستی بورژوازی به دفاع از خواهران و برادران هم طبقاتی خود برخیزیم!

مامورین آتش‌ نشانی در حال عملیات آواربرداری برای بیرون کشیدن جسد یک کارگر “افغان” از زیرآوار هستند[1] موج جدیدی از حملات و کمپین کثیف خارجی ستیزی علیه بخشی از طبقه کارگر براه افتاده است....

پیشروی خارجی ستیزی و موضع انترناسیونالیستی

مقدمه احزاب خارجی ستیز یکی پس از دیگری وارد پارلمانهای اروپا می شوند. در حال حاضر در پارلمانهای کشورهای اطریش، هلند، دانمارک، بلژیک، سوئد، ایتالیا… حضور دارند و در دیگر کشورها مثل بریتانیا، فرانسه...