برچسب: دیوار برلین

32 سال پس از فرو پاشی استالینیزم کمونیسم تنها افق برای بشریت

32 سال پیش روز نهم نوامبر دیوار برلین، نماد استالینیسم فرو پاشید. بزرگترین کانالهای تلویزیونی مثل سی ان ان، بی بی سی و غیره سه شبانه روز برنامه زنده و مستقیم پخش کردند، تا...