برچسب: رهایی پرولتاریا

مارکسیسم تئوری شرایط رهائی پرولتاریاست

    “فیلسوفان تنها جهان را به شیوه‌های گوناگون تفسیر کرده‌اند، مسئله تغییر آن است.” مارکس   پنجم ماه مه دویستمین سالروز تولد مارکس است. انسان پُر شوری که بخاطر افکار و فعالیتهای انقلابی اش مجبور به ترک آلمان شد، به...