برچسب: طبقه علیه طبقه

پیشروی خارجی ستیزی و موضع انترناسیونالیستی

مقدمه احزاب خارجی ستیز یکی پس از دیگری وارد پارلمانهای اروپا می شوند. در حال حاضر در پارلمانهای کشورهای اطریش، هلند، دانمارک، بلژیک، سوئد، ایتالیا… حضور دارند و در دیگر کشورها مثل بریتانیا، فرانسه...