برچسب: قهرمان بورژواری

فیدل کاسترو قهرمان بورژوازی بود!

  فیدل کاسترو رهبر کوبا در سن 90 سالگی و بتاریخ 25 نوامبر 2016 در گذشت. مرگ کاسترو با عناوینی چون، مرگ رهبر انقلاب کمونیستی کوبا، مرگ رهبر دولت کمونیستی کوبا و غیره همراه...