برچسب: مبارزه صنفی

صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد! تا رسیدن به شرایط انقلاب کمونیستی چه باید کرد؟

توضیح:  سیاست صدای انترناسیونالیستی درج مکاتبات، رسید نامه ها یا پاسخ‎های آنها نیست. سوال‌هائی برای صدای انترناسیونالیستی ارسال شده، با توجه به اهمیت موضوع، پرسش و پاسخ را مجددا منتشر می‌کنیم. پرسش: تا رسیدن...