برچسب: نژاد پرستی

نژاد پرستی، فقر، دولت پلیسی، بردگی مزدی – سرمایه داری یعنی توحش!

  پخش فیلم چند دقیقه ای توسط یکی از شاهدان عینی در شبکه های اجتماعی از صحنه وقوع جرم که در آن جورج فلوید برای نفس کشیدن زیر زانوی یکی از افسران جنایتکار پلیس...

در مقابل سیاستهای راسیستی بورژوازی به دفاع از خواهران و برادران هم طبقاتی خود برخیزیم!

مامورین آتش‌ نشانی در حال عملیات آواربرداری برای بیرون کشیدن جسد یک کارگر “افغان” از زیرآوار هستند[1] موج جدیدی از حملات و کمپین کثیف خارجی ستیزی علیه بخشی از طبقه کارگر براه افتاده است....

پیشروی خارجی ستیزی و موضع انترناسیونالیستی

مقدمه احزاب خارجی ستیز یکی پس از دیگری وارد پارلمانهای اروپا می شوند. در حال حاضر در پارلمانهای کشورهای اطریش، هلند، دانمارک، بلژیک، سوئد، ایتالیا… حضور دارند و در دیگر کشورها مثل بریتانیا، فرانسه...