برچسب: کشتار کارگران

بخون کشیدن اعتراضات کارگری کامبوج – جلوه ای از بربریت سرمایه داری

 جامعه طبقاتی، جامعه عجیبی است، شریف ترین انسانها، خالقان نعمات بشری را ابتدا «گانگستر» خطاب می کنند، سپس به اتهام «گانگستر» بودن بر خاکشان می افکنند، قاتلان و چپاولگران ارزش اضافه نیز شهروندان محترم...