برچسب: کمونیزم کارگری

کمونیـزم کارگری وجدان رادیکال چپ سرمایه

کتاب جدیدی منتشر شد!   فهرست مطالب کتاب : مقدمه آذرخش سهند، هوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر گرایش خط 3 و اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر سهند و مبارزه ضد...

مرگ قصاب صبرا و شتیلا و عوام فریبی چپ سرمایه

 آریل شارون یکی از منفورترین چهره های جنایتکار اسرائیلی پس از سالها کما بودن به تاریخ 21 دی ماه 1392 مرد. این جنایتکار از نو جوانی که به گروه شبه نظامی «هاگانا» پیوست (هدف...