تنش ها و توافقات امپریالیستی موضع و افـق انترناسیونالیستی

پس از سالها تنش های امپریالیستی و جنگ روانی، سر انجام گانگسترها روز 13 فروردین 1394 به یک تفاهم هسته ای دست یافتند. اگر این تفاهم در 30 ژوئن 2015 به یک توافق بینجامد، محدودیت های جدی بر برنامه هسته ای ایران تحمیل خواهد شد و در مقابل آن بخشی از تحریم ها به شکل مرحله ای لغو خواهد شد.

اعلام توافق هسته ای بین ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین (1+5) واکنش های متفاوتی را توسط گرایشات راست و چپ سرمایه برانگیخت. دو نگرش «نوشیدن جام زهر هسته ای» و «پیدایش زمینه مساعد برای گسترش مبارزات مردمی» در جناح چپ سرمایه مطرح شدند. نظریه اول توسط جریاناتی چون راه کارگر، توفان، چریکها، و غیره و نظریه دوم توسط جریانات منتسب به کمونیسم کارگری مطرح شد. ایدئولوگها و ژورنالیستهای بورژوازی دمکرات نیز این توافق را یک نوع تنش زدائی و گشایشی در مناسبات غرب با ایران توصیف کردند که در راستای منافع هر دو طرف است و می تواند بر روند تحولات در جامعه ایران  سرعت بخشد و راه را برای رشد و ثبات در منطقه هموار کند. بورژوازی اصلاح طلب وطنی نیز سعی کرد این توافق را پیروزی خود اعلام کند. نظرات مطرح شده توسط گرایشات متفاوت چپ سرمایه شکل موضع گیری داشته است تا یک بررسی مارکسیستی. علت این مسئله را باید در تعلق طبقاتی و نظام ایدئولوژیک این گرایشات فکری جستجو کرد. درک و بررسی زمینه های این توافق هسته ای از موضع و افق انترناسیونالیستی و همچنین عواقب آن برای طبقه کارگر و مبارزۀ طبقاتی بسیار حائز اهمیت است.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه ای بر توافق هسته ای
 • محتوای توافق هسته ای
 • جاه طلبی های امپریالیستی
 • تنش های امپریالیستی یا بحران هسته ای
 • همگرائی منافع امپریالیستی عربستان و ترکیه
 • نقش آمریکا و هم پیمانانش در شکل گیری خلافت اسلامی
 • زورآزمائی گانگسترهای ایرانی
 • جنگ سایبری گانگسترها
 • افول هژمونی آمریکا در خاورمیانه
 • تلاش گانگسترهای اروپائی برای افزایش نفوذ
 • باز ترسیم احتمالی جغرافیای سیاسی خاورمیانه
 • سیاست تضعیف روسیه توسط غرب
 • ضرورت انباشت سرمایه
 • آمادگی سرمایه جهانی برای انباشت سرمایه
 • وظایف انترناسیونالیستها
 • توضیحات:
 • خطوط اصلی مواضع:
با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط