جنگ امپریالیستی و مواضع انترناسیونالیستها

در راستای همبستگی با دیگر گرایشات انترناسیونالیستی و انعکاس مواضع گرایشات متفاوت انترناسیونالیستی، بیانیه ها و دیگر مطالب آنها در رابطه با جنگ امپریالیستی را در این صفحه درج خواهیم کرد. این صفحه به مرور زمان با مطالب بیشتری بروز رسانی خواهد شد. با کلیک کردن روی لینک ها مطالب را بخوانید یا داونلود کنید.

 

بیانیه مشترک جریانات کمونیست چپ بین المللی در رابطه با جنگ در اوکراین

 

بیلانی از جلسات عمومی در رابطه با بیانیه مشترک گروههای کمونیست چپ در رابطه با جنگ در اوکراین

 

درگیری امپریالیستی در اوکـراین و مسئولیت های انقلابیون

 

صدای انترناسیونالیستی

 

جریان کمونیست بین المللی

 

گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

 

حزب کمونیست بین الملل

 

مطالب مرتبط