پاندمی ویروس کرونا خطر اصلی نه ویروس کرونا بلکه ویروس سرمایه داری است!

جزوه ای از انترناسیونالیستها در رابطه با پاندمی ویروس کرونا

در هفته های اخیر علاوه بر معضلات ناشی از توحش مستقیم نظام بربر سرمایه داری، شبح نوع جدیدی از ویروس کرونا (کووید ۱۹) بر فراز جامعه، سایه شوم خود را انداخته است. ویروس کرونا به سراسر این کره خاکی گسترش پیدا کرده است. دیگر نه در محیط کار، نه در فضای آموزشی، نه در خانه، نه در خیابان در هیچ کجا، احساس امنیت نمیکنی. شهرهای شلوغ چون پاریس، نیویورک و… از وحشت ویروس تبدیل به شهرهای اشباح شده است. پر جنب و جوش ترین شهرها، آرامش گورستان گونه را تداعی میکنند، تو گویی در شهر ارواح هستی. برای اولین بار در تاریخ بشری، اکثر کشورها مرزهای خود را بسته اند.

این اولین پاندمی (همه گیری جهانی) در تاریخ ننگین نظام توحش سرمایه داری نیست. در ماه مه 1918 در اسپانیا گونه ای از آنفلونزا شیوع پیدا کرد که بنام آنفلونزای اسپانیایی مشهور شد. یک سوم جمعیت جهان در آن زمان یعنی 500 میلیون مبتلا به این بیماری شدندو 50 میلیون نفر نیز قربانی شدند. تعداد قربانیان آنفلونزای اسپانیایی بیشتر از تعداد قربانیان جنگ جهانی اول بود.

آیا چنین پاندامی و حوادث شبیه آن قابل کنترل نیستند؟ آیا چنین حوادثی ناشی از مدیریت بد دولتهای دیکتاتور و فاسد مثل چین است که نتوانست شیوع ویروس را کنترل کند و به دیگر کشورها نیز سرایت کرد؟ آیا باید همچون گرایشات راست و چپ سرمایه خواهان مدیریت بهتر پاندامی ویروس کرونا توسط دولتهای سرمایه شد؟ بر عکس ما معتقدیم پاندمی ویروس کرونا و یا دیگر فجایع طبیعی محصول نظام توحش سرمایه داری و بخشی جدائی ناپذیر از متابولیسم نظام سرمایه داری است. نظامی که در آن، هدف نه رفع نیازهای بشری، نه رفاه بشری بلکه کسب حداکثر سود آن هم به هر قیمتی است. تنها با از بین بردن ویروس سرمایه داری است که در آن موقع هدف تولید و خدمات نه سود بلکه رفع نیازهای بشری خواهد بود.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • منشاء ویروس کرونا کجاست؟
 • تغییرات اکوسیستمی
 • ریاکاری بورژوازی
 • افزایش بودجه نظامی همزمان با کاهش بودجه بهداشت
 • این نه ویروس کرونا بلکه سرمایه داری است که انسانها را می کشد
 • بهداشت طبقاتی
 • کرونا و کارگران
 • دانش در خدمت سرمایه
 • سقوط آزاد بورس
 • کرونا و اخلاقیات بورژوائی
 • کرونا و سرمایه پیرامونی
 • کرونا و رقابت های امپریالیستی
 • ویروس سرمایه داری
 • یادداشت ها:
 • خطوط اصلی مواضع:
با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط