برچسب: بردگان مزدی

زندان پاسخ بورژوازی اسلامی به بردگان مزدی!

  بیدادگاه بورژوازی اسلامی تحت عنوان دادگاه تجدید نظر، چند تن از بردگان مزدی و حامیان آنها را که اخیرا، موقتا و با وثیقه های کلان از سیاهچالهای بورژوازی اسلامی آزاد شده بودند، به...

زنده باد مبارزۀ مستقل کارگری! درسهائی از مبارزات و اعتصابات معدن بافق

اعتراض بردگان مزدی ، لگد مال شدگان دنیای وارونه سرمایه داری به شرایط جهنمی شان و دیدن همبستگی کارگران و اعتصاب آنان، نه تنها شور و شوق دیگر بردگان مزدی را به همراه دارد،...

در نظام سرمایه داری محل کار  قتلگاه بردگان مزدی است

سرمایه باز هم جنایت آفرید! در 21 شهریور 1391 در یک کارخانۀ تولیدی پوشاک  در کراچی پاکستان 289 بردۀ مزدی در آتش سوختند و روز بعد نیز در یک کارخانه تولید کفش در لاهور...

شورش در کشورهای عربی  – سرمایه داری چیزی جز بربریت برای بشریت نیست

    موجی از اعتراضات کشورهای عربی را فرا گرفته است. این زلزله سیاسی که از تونس شروع شد، جزیره ثبات جهان عرب را در هم ریخته است. خودسوزی یک جوان فارغ التحصیل بیکار دانشگاهی...