برچسب: رهایی زنان

رهایی زنان تنها در جامعه کمونیستی امکان پذیر است!

  با شروع اعتراضات خیابانی علیه بورژوازی جنایتکار اسلامی که با اعتراض به روبنای ایدئولوژیک بورژوازی کثیف اسلامی همراه بود، گرایشات راست و چپ بورژوایی در تقلا هستند تا اعتراضات را به سطح اعتراض...

8 مارس – رهائی زنان تنها در جامعه کمونیستی امکان پذیر است

8 مارس در راه است گروهها و گرایشات متفاوت بورژوائی بخصوص چپ سرمایه خود را برای گرامیداشت این روز، تحت عنوان جشن روز جهانی زن آماده می کنند. هشت مارس همانند روز جهانی کارگر...