برچسب: فمنیسم

8 مارس – رهائی زنان تنها در جامعه کمونیستی امکان پذیر است

8 مارس در راه است گروهها و گرایشات متفاوت بورژوائی بخصوص چپ سرمایه خود را برای گرامیداشت این روز، تحت عنوان جشن روز جهانی زن آماده می کنند. هشت مارس همانند روز جهانی کارگر...