برچسب: نبرد طبقاتی

اعتراضات و اعتصابات کارگری در بریتانیا، غول خفته تکان می‌خورد

تابستان گذشته موجی از اعتراضات و اعتصابات کارگری سراسر بریتانیا را فرا گرفت که بخشی از آنها اعتصابات خارج از کنترل اتحادیه‌های کارگری (اعتصاب وحشی) بودند که به «تابستان خشم» معروف گردید. مجددا موج...

مارکس در نبردهای طبقاتی زنده است!

برای دومین بار در عرض چند هفته آرامگاه مارکس، اندیشمند پرولتاریا مورد حمله جنایتکاران قرار گرفته است. جنایتکاران شعارهائی چون «یادبود قتل عام بلشویکی از سال ۱۹۱۷ تا 1953»، «دکترین نفرت» و«معمار نسل کشی»...