برچسب: صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد

مفهوم مارکسیستی دولت دوران گذار

مفهوم مارکسیستی دولت دوران گذار توضیح: سیاست صدای انترناسیونالیستی درج مکاتبات، رسید نامه‌ها یا پاسخ‌های آن‌ها نیست. اما یکی از سوالاتی که برای صدای انترناسیونالیستی ارسال شده است را با توجه به اهمیت موضوع...

صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد! تا رسیدن به شرایط انقلاب کمونیستی چه باید کرد؟

توضیح:  سیاست صدای انترناسیونالیستی درج مکاتبات، رسید نامه ها یا پاسخ‎های آنها نیست. سوال‌هائی برای صدای انترناسیونالیستی ارسال شده، با توجه به اهمیت موضوع، پرسش و پاسخ را مجددا منتشر می‌کنیم. پرسش: تا رسیدن...

صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد! پیشنهاد شما برای کردهای سوریه در شرایط موجود چیست؟

توضیح: سیاست صدای انترناسیونالیستی درج مکاتبات، رسید نامه‌ها یا پاسخ‌های آن‌ها نیست. اما یکی از سوالاتی را که قبلا برای صدای انترناسیونالیستی ارسال شده بود و با توجه به اهمیت موضوع  و در راستای...

صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد! آیا باور دارید که اگر کمونیست چپ بطریقی نتواند به بقای خود ادامه دهد، حزب نمی تواند شکل بگیرد و کارگران نمی توانند انقلاب کنند و جهان ویران خواهد شد؟

روی جلد اولین شمارۀ نشریه بیـلان (نشریه ای از کمونیست چپ) بتاریخ نوامبر 1933   توضیح: سیاست صدای انترناسیونالیستی درج مکاتبات، رسید نامه‌ها یا پاسخ‌های آن‌ها نیست. اما یکی از سوالاتی را که قبلا...